• 1
  • 3

 

فهرست جدول وام قرض الحسنه ویژه عتبات عالیات (بدون سود بانکی)  

 

نرخ هزینه کلیه خدمات رفاهی و زیارتی کربلای معلی و نجف اشرف و کاظمین (ع)

به صورت فولبرد انجام میشود

مبلغ (۱۷،۰۰۰،۰۰۰)

 

شماره کد

مبلغ وام ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

پیش پرداخت ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اقساط ماهیانه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

طرح اول

 

۱

مبلغ وام ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

پیش پرداخت ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اقساط ماهیانه ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال

 

طرح دوم

 

۲

مبلغ وام ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

پیش پرداخت ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اقساط ماهیانه ۱،۴۰۰،۰۰۰ ریال

 

طرح سوم

 

۳

کل مبلغ هزینه سفر ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اقساط ماهیانه ۱،۷۰۰،۰۰۰ ربال

در صورت بودجه صندوق

 

طرح چهارم

 

۴

1-مدت بازپرداخت وام 10ماهه (اسناد 10برگ چک بانکی ماهیانه)

2- درصورت کمبود برگهای چک بانکی صادرکننده میتواند 5 برگ چک بانکی هردوماه یکبرگ چک بدهد.

۳- یک نفرمیتواند برای 5 نفر وام گیرنده چک ماهیانه بدهد.

 

1-توضیح – ازجهت تکمیل پرونده واعلام تاریخ اعزام اسنادوام باید ده روزقبل ازپرواز به دایره امورمالی داده شود

2- شماره کارت بانک حکمت ایرانیان 6369491900000459 ازجهت پیش پرداخت وجوهات نقدی ویا اقساط ماهیانه اعلام میشود.

3- فیش های پرداختی نقدی ضمیمه اسناد(چکهای اقساطی) به دایره امورمالی داده وتسویه حساب مالی انجام شود.   

شرکت اسد گشت شرق

مسئول پرداخت وام قرض الحسنه - شیرخدایی

 

آدرس اسد گشت شرق

تهران , خیابان مصطفی خمینی ، چهار راه مصطفی خمینی ، اول خیابان ۱۵ خردا شرقی پلاک ۲۹۶

تماس : ۰۲۱۳۳۵۵۳۱۸۴

همراه : شیرخدایی ۰۹۱۲۴۵۹۲۶۱۵